Business intelligence

BI verwijst naar het technologierijke proces dat betrokken is bij het analyseren van gegevens en het verkrijgen van bruikbaar inzicht dat leidinggevenden, marketeers en anderen helpt bij het nemen van betere, meer geïnformeerde zakelijke beslissingen. BI omvat een reeks tools, toepassingen en praktijken die organisaties helpen bij het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen, het voorbereiden van de analyse en vervolgens het analyseren ervan, en het creëren van rapporten en visualisaties die de resultaten op een zinvolle manier presenteren aan besluitvormers en medewerkers die de resultaten gebruiken om bedrijfsprocessen te optimaliseren, een verrijkte klantervaring te leveren, en meer.